Category Archives: Cà phê nguyên chất

Quá trình thu hoạch và chế biến cà phê Đắk Lắk

Quá trình thu hoạch cà phê Đắk Lắk Quá trình thu hoạch cũng như thời điểm thu hoạch ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cà phê. Ở vùng Tây Nguyên cà phê thường được thu họach từ tháng 10 đến tháng 12. Riêng cà phê Đắk Lắk thường được thu hoạch từ tháng 11 […]

Giới thiệu cà phê ĐẮK LẮK

Giới thiệu về nguồn gốc cây cà phê Đắk Lắk Những cây cà phê đầu tiên được phát hiện bởi một người chăn dê ở Kafffa thuộc Othiopia ngày nay. Tại Việt Nam cà phê được du nhập nhờ những thầy tu vào những năm 70 của thế kỷ XIX. Đến năm 1988 đồn điền […]